تغییر چیدمان

46 بازدید
0

قیمت: رایگان

2 بهمن 1395

کتاب نمایشنامه کنار رود سلسبیل

کتاب نمایشنامه کنار رود سلسبیل

فیلمنامه و نمایشنامه

 نمایشنامه کنار رود سلسبیل نوشته ی میلاد آزاد می باشد شامل 59 صفحه است و در ادامه می توانید رایگان این نمایشنامه را دانلود کنید.

مقدمه این کتاب:

در این نمایشنامه از چنـدین خـاطره رزمنـده یـاد شده ، از رشادت های فرماندهانی که براي نجات جان چند صد سـرباز از جان خود میگذشتند تا آن نفوذي را پیدا کنند...

در این متن تلاش شده به یکـی از روش هـاي کثیف این گروهک ها اشاره کـرد ، زمـانی کـه توانـایی کشـتن یـک فرمانـده بـاهوش و زیـرك را در جبهـه نداشـتند بـه روش غیراخلاقـی (ترور) با استفاده از عوامل نفـوذی در بیمارسـتان هـاي جنـوب کشـور شرایط به شهادت رساندن وی را آماده میکردند.

ایـن نمایشـنامه بـار طنـزی را در بـردارد کـه سـادگـی و دل صـافی سربازان زمان جنگ را نشان می دهد امـا همـین سـادگـی آنهـا دلیـل پیروزي همیشگی ما بوده است.

رایگان دانلود کتاب

فرصت ویژه

شما هم می توانید فایل متنی خود را در کتاب کوله منتشر کنید.
می توانید کتاب خود را رایگان منتشر کنید یا می توانید آن را بفروشید و کسب درآمد کنید!
فقط کافیه  «ثبت نام کنید»

انتشار کتاب   بیشتر بدانید
کتاب در ستایش محمد و آل محمد
کتاب در ستایش محمد و آل محمد
کتاب حجاب مرواریدی در صدف
کتاب حجاب مرواریدی در صدف
کتاب آموزش جامع پرواز روح
کتاب آموزش جامع پرواز روح
کتاب رمان خانه مرگ
کتاب رمان خانه مرگ
رمان تب آغوش سرد
رمان تب آغوش سرد
کتاب جایی کنج دلش
کتاب جایی کنج دلش