تغییر چیدمان

48 بازدید
0

قیمت: 10000 تومان

13 تیر 1396

کتاب سرمایه گذاری های پر سود

کتاب سرمایه گذاری های پر سود

اقتصادی

چه سرمایه گذاری های پرسود هستند؟

چگونه به بهترین سرمایه گذار تبدیل شوید؟

چرا بیشتر سرمایه گذاری ها نمیتوانند همیشگی می باشند و با گذشت زمان تعغیر میکنند؟

یکی از پر اهمیت ترین بخش در دنیا سر مایه گذاری است هر سرمایه گذاری نمیتواند پرسود باشد و هر سرمایه ای تایک هد میتواند پیشرفت کند و اگر سود آوری سرمایه ای 10ملیون در ماه باشد این 10ملیون با افزایش بیشترین هد آن به 12ملیون میرسد و اگر 100ملیون باشد به 120ملیون افزایش میابد پس هرسرمایه گذاری پتانسیل مخصوص به خود را دارد و حال اگر میخواهید سرمایه گذاری پرسود و ملیاردی داشته باشید . کتاب سرمایه گذاری پرسود را از دست ندهید مبلغی که بابت خرید کتاب می پردازی به مراتب پایین تر از هزینه هایی است که در آینده بابت نخواندن این کتاب خواهید پرداخت.  در این کتاب به شما راه های سرمایه گذاری را آموزش می دهد وشما را به  بهترین سر مایه گذار تبدیل می کنیم لازم نیست که قبلا سرمایه گذاری را تجربه کرده باشی ولازم نیست که برای سرمایه گذاری میلیاردی حتمی پول زیادی خرج کنی و در هرسنی که باشید میتوانی به بهترین سرمایه گذار تبدیل بشوید که تمام این راه ها را از صفر تا 100در کتاب سرمایه گذاری پرسود به شما آموزش می دهیم تا بتوانی با هر سرمایه که داری بهترین سرمایه گذارتبدیل بشی وبه پول و ثروت برسی .

10000 تومان خرید کتاب

فرصت ویژه

شما هم می توانید فایل متنی خود را در کتاب کوله منتشر کنید.
می توانید کتاب خود را رایگان منتشر کنید یا می توانید آن را بفروشید و کسب درآمد کنید!
فقط کافیه  «ثبت نام کنید»

انتشار کتاب   بیشتر بدانید