کتاب برنامه نویسی استاندارد

منتشر شده توسطکتاب کولهدر تاریخ 30 آذر 1395
کتاب برنامه نویسی استاندارد

در این کتاب استاندارد کد نویسی زبان C و ++C معرفی میشود. منظور از استاندارد کد نویسی ایجاد رویهاي یکسان جهت نوشتن متن کد می باشد به گونهاي که ظاهر کدهاي مختلف نوشته شده در گروه برنامه نویسی یکسان باشد.

چرا باید استاندارد کد نویسی را رعایت نمود؟ به جرات میتوان ادعا نمود کدي که افراد می نویسند همانند دستخط افراد میباشد و پرواضح است که کسی دستخط خرچنگ قورباغهاي را نمی پسندد لذا افراد همواره به دنبال داشتن دستخطی زیبا هستند.

در این راستا روشهاي مختلفی جهت رسمالخط وجود دارد چه در زبان فارسی چه در زبانهاي دیگر که همه آنها سعی میکنند روشی زیبا را براي رسمالخط معرفی کنند. در برنامه نویسی نیز هدف استاندارد کد نویسی چنین میباشد. پس همانظور که تندنویسی تا حد زیادي باعث ناخوانا شدن میشود در برنامه نویسی نیز کد نویسی سریع و بدون رعایت استاندارها باعث میشود کدي به دست آید که شاید براي خود برنامه نویس نیز بعد از مدتی قابل فهم نباشد و یادآور حکایت نویسنده نامهاي شود که نه دیگران توانستند نامه را بخوانند نه خود او؛ پس همواره نامه را به گونهاي بنویسید که علاوه بر شما دیگران نیز بتوانند آن را بخوانند.

در این کتاب درباره متغیرهاي صحبت میشود، سپس قوانین نوشتن کد بررسی میشود. پس از آن در بخش 3 استاندارد توضیحات تشریح شده و در بخش 5 نکات برنامه نویسی بیان شده است.

اطلاعات دانلود  حجم فایل : 212KB
   فرمت فایل : pdf
قیمت : رایگان

اگر این فایل متنی برای شما مفید بود، آن را به اشتراک بگذارید


دیدگاه خود را بیان کنید:

نام شما:
ایمیل:
وبسایت:

متن دیدگاه:

فرصت ویژه

شما هم می توانید فایل متنی خود را در کتاب کوله منتشر کنید.
می توانید کتاب خود را رایگان منتشر کنید یا می توانید آن را بفروشید و کسب درآمد کنید!
فقط کافیه  «ثبت نام کنید»

انتشار کتاب   بیشتر بدانید
کتاب رمان انتقام می گیرد
کتاب رمان انتقام می گیرد
کتاب رمان خاطرات گمشده طرلان
کتاب رمان خاطرات گمشده طرلان
کتاب آزادی مجازی
کتاب آزادی مجازی
رمان عاشقانه به من بگو لیلی
رمان عاشقانه به من بگو لیلی
کتاب مطالعه داریم تا مطالعه
کتاب مطالعه داریم تا مطالعه